Doel VOG-PME

Het doel van VOG-PME is de belangenbehartiging van degene die een pensioen ontvangt van het Pensioenfonds van de Metalektro PME. Dit doel wordt bereikt door onder meer:
- de kandidaatstelling van gepensioneerden voor het Bestuur en Verantwoordingsorgaan van PME;
- regelmatig overleg met Bestuur en staf van PME;
- aansluiting bij de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie in Nederland die zich inzet voor de belangenbehartiging van senioren op het gebied van pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen.

Wat is VOG-PME

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de wetgeving over pensioenen. Daarnaast heeft de financiële crisis een grote invloed gehad op de financiële gezondheid van pensioenfondsen, hetgeen er toe heeft geleid dat bij verschillende pensioenfondsen niet alleen gekort is op de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers en gewezen deelnemers, maar ook op het ingegane pensioen van gepensioneerden. Voldoende reden voor een drietal verenigingen van gepensioneerden

Hoe is VOG-PME georganiseerd

Alleen verenigingen van gepensioneerden kunnen als lid toetreden tot VOG-PME. Momenteel zijn de volgende Verenigingen van Gepensioneerden lid van VOG-PME:
- Vereniging Gepensioneerden Metaal (voorheen Vereniging van Gepensioneerden Stork);
- Vereniging van Gepensioneerden Siemens Nederland;
- Vereniging van Gepensioneerden Océ.