Wat is VOG-PME

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de wetgeving over pensioenen. Daarnaast heeft de financiële crisis een grote invloed gehad op de financiële gezondheid van pensioenfondsen, hetgeen er toe heeft geleid dat bij verschillende pensioenfondsen niet alleen gekort is op de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers en gewezen deelnemers, maar ook op het ingegane pensioen van gepensioneerden. Voldoende reden voor een drietal verenigingen van gepensioneerden

om hun krachten te bundelen en op te komen voor de belangen van hun gepensioneerden. Eind 2011 hebben de Vereniging van Gepensioneerden Metaal (voorheen Vereniging van Gepensioneerden Stork), de Vereniging van Gepensioneerden Siemens Nederland, en de Vereniging van Gepensioneerden Draka en NKF, de Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME (VOG-PME) opgericht om gezamenlijk de belangen te behartigen van degene die een pensioen ontvangt van het Pensioenfonds van de Metalektro PME. Na de overdracht in 2014 van de pensioenaanspraken door Stichting Pensioenfonds Océ aan PME is de Vereniging van Gepensioneerden Océ ook toegetreden tot VOG-PME. In oktober 2015 heeft de ledenvergadering van Draka en NKF besloten de Vereniging van Gepensioneerden Draka en NKF op te heffen en collectief over te stappen naar de Vereniging van Gepensioneerden Metaal. Het aantal gepensioneerden dat VOG-PME thans vertegenwoordigt bedraagt ca. 6.700.

 

Lees hier de Statuten van VOG-PME.