Doel VOG-PME

Het doel van VOG-PME is de belangenbehartiging van degene die een pensioen ontvangt van het Pensioenfonds van de Metalektro PME. Dit doel wordt bereikt door onder meer:
- de kandidaatstelling van gepensioneerden voor het Bestuur en Verantwoordingsorgaan van PME;
- regelmatig overleg met Bestuur en staf van PME;
- aansluiting bij koepelorganisaties van gepensioneerden, die zich vooral richten op de actieve beïnvloeding van de politieke besluitvorming op het gebied van pensioenen.

Op voordracht van VOG-PME is Theo Bruinsma in juli 2017 benoemd als niet uitvoerend bestuurder van PME. Daarnaast zijn Arie Kortenhoff en Hans van Rooy namens de gepensioneerden benoemd in het Verantwoordingsorgaan van PME. VOG-PME is aangesloten bij de koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), terwijl VG-Océ rechtstreeks is aangesloten bij Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG).