Doel VOG-PME

Het doel van VOG-PME is de belangenbehartiging van degene die een pensioen ontvangt van het Pensioenfonds van de Metalektro PME. Dit doel wordt bereikt door onder meer:
- de kandidaatstelling van gepensioneerden voor het Bestuur en Verantwoordingsorgaan van PME;
- regelmatig overleg met Bestuur en staf van PME;
- aansluiting bij de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie in Nederland die zich inzet voor de belangenbehartiging van senioren op het gebied van pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen.

Op voordracht van VOG-PME is Theo Bruinsma in juli 2017 benoemd als niet uitvoerend bestuurder van PME. Daarnaast zijn Arie Kortenhoff en Hub Wetzels namens de gepensioneerden benoemd in het Verantwoordingsorgaan van PME. VOG-PME is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden.