Nieuwsbrief 35/2020 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief 35 Senioren en Veiligheid week 4, Koopkracht: 3e dinsdag september, Bericht van de voorzitters