Nieuwsbrief 35/2021 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief 35 Druk om te indexeren neemt toe, Mogelijk extra compensatie stijgende energieprijzen

Nieuwsbrief 34/2021 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief 34 Integraal ouderenbeleid in het regeerakkoord! Stapje naar meer invloed senioren op pensioen, Nederland heeft er een themadag bij

Nieuwsbrief 33/2021 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief 33 Indexatie weer een stapje dichterbij, Pensioenen niet omhoog, kosten wel. En hoe!, Motie koopkrachtverbetering haalt het niet, Overige berichtgeving rond Prinsjesdag 2021 

Nieuwsbrief 32 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief 32 Afscheidscadeau voor Joop Blom, Voltooid leven wetgeving zonder maatschappelijk debat? Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard, Betrek senioren bij het oplossen van de woningnood! Kritiek op pensioenakkoord uit eigen kring, SER Themabrief Pensioenen en AOW 

Nieuwsbrief 31 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief 31 Kabinetsformatie, Website van Overstapservice is vernieuwd, Prinsjesdag en de koopkracht van ouderen, SER nieuwsbrief