Nieuwsbrief 16/2020 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief 16 Pensioenen: Hoogleraar Hemels is niet wars van opportunisme

Nieuwsbrief 15/2020 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief 15 Bezoek aan thuiswonende kwetsbare ouderen, Vrijwilligers gezocht!! MOB jaarverslag, Advies van de RVS, SER themabrief, Coronacrisis en de ouderen

Nieuwsbrief 14/2020 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief 14 Achter de voordeur, 4-5 mei

Nieuwsbrief 13/2020 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief 13 Het uitwerken van het pensioenakkoord gaat door, Zorg voor kwetsbare mensen, Keuzehulp “Verken uw wensen”, Stimulering Wonen en Zorg (SWZ), Bewegen, juist nu!

Nieuwsbrief 12/2020 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief 12 Ministerie VWS organiseert appathon