Liquidatie Vereniging van Gepensioneerden Draka en NKF

Liquidatie Vereniging van Gepensioneerden Draka en NKF

Tijdens een buitengewone ledenvergadering in oktober 2015 van de Vereniging van Gepensioneerden Draka en NKF is besloten om de Vereniging op te heffen en om collectief toe te treden tot de Vereniging Gepensioneerden Metaal (VGM). Uiteraard kunnen individuele leden afzien van een overstap naar VGM. De redenen voor het besluit om te liquideren waren de toenemende afstand tussen de onderneming en de gepensioneerden, en de afnemende belangstelling bij nieuw gepensioneerden om lid te worden van de Vereniging. Een en ander betekent dat een eind komt aan een Vereniging van Gepensioneerden, die heeft meegewerkt aan de oprichting van VOG-PME. Het bestuur van VOG-PME beraadt zich op de consequenties van deze opheffing voor de samenstelling van het bestuur van VOG-PME en zal daarover een voorstel indienen tijdens de algemene ledenvergadering van VOG-PME in 2016.