Leden

Alleen verenigingen van gepensioneerden kunnen als lid toetreden tot VOG-PME. Momenteel zijn de volgende Verenigingen van Gepensioneerden lid van VOG-PME:
- Vereniging Gepensioneerden Metaal (voorheen Vereniging van Gepensioneerden Stork): klik hier voor meer informatie over VGM.
- Vereniging van Gepensioneerden Siemens Nederland: klik hier voor meer informatie over VG-Siemens.
- Vereniging van Gepensioneerden Océ:klik hier voor meer informatie over VG-Océ.

Het aantal gepensioneerden dat VOG-PME thans vertegenwoordigt bedraagt ca. 6.700.

Alleen verenigingen van gepensioneerden kunnen als lid toetreden tot VOG-PME. VOG-PME nodigt andere verenigingen van gepensioneerden verbonden aan bedrijven, waar de uitvoering van de pensioenovereenkomst is opgedragen aan PME nadrukkelijk uit zich bij haar aan te sluiten, opdat met een gezamenlijk optreden meer bereikt kan worden. VOG-PME is bereid deze verenigingen waar nodig te ondersteunen.

Ontvangt u als gepensioneerde een pensioen van PME, maar heeft het bedrijf waar u gewerkt hebt geen eigen vereniging van gepensioneerden dan kunt u zich als lid aanmelden bij VGM, waardoor langs die weg ook uw belangen bij PME worden behartigd door VOG-PME. Klik hier om u aan te melden als lid van VGM.